Władze Spółdzielni

Paweł Jerski - Prezes Zarządu
Witold Domański - Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni

Szczepan Barszczowski
- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Janusz Bednarski - Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej
Radosław Kaczmarek - Sekretarz Rady Nadzorczej
Maria Kozak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Erika Barszczowska - Sekretarz Koisji Rewizyjnej
Jan Bąk - Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Szczurek - Członek Rady Nadzorczej